Het adres voor:

 • Verenigingen
 • Vergaderingen / bijeenkomsten
 • Voorlichting / werving / opleiding
 • Cursussen
 • Recepties
 • Koffietafels
 • Bruiloften
 • Feesten en partijen

Huisregels

 Huis- en gedragsregels van ’t Leuke:

Mede  n.a.v.  Drank/Horecawet 2000 + 2014  en  Tabakswet 2002

 1. De directie is niet aansprakelijk voor het kwijt raken van spullen in dit gebouw. S.v.p. behoorlijk ophangen of opbergen.
 2. Alleen bevoegde en aangewezen medewerkers hebben toegang achter de bar, in de keuken en/of de bergruimten.
 3. Het is verboden, alcoholhoudende drank te schenken aan jongeren onder de achttien jaar, ook niet door bezoekers.
 4. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken.
 5. Tijdens jeugdactiviteiten wordt geen alcoholhoudende  drank geschonken. Dat geldt ook voor leiding, begeleiding (chauffeurs) en ouders.
 6. Directie en beheer willen voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Derhalve kan de verstrekking van alcoholhoudende drank geweigerd worden.
 7. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.
 8. In het gebouw geldt een algeheel rookverbod.Bij de uitgang geen tabaksresten op de stoep maar in de speciale asbakbakken deponeren.
 9. Tabakswaren worden hier niet verkocht.
 10. Mensen die agressief, intimiderend of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de directie, beheerder, activiteitenleiding en/of barvrijwilligers uit het gebouw verwijderd. Bij herhaling kan de directie iemand de toegang tot het gebouw voor langere tijd ontzeggen.
 11. Directieleden, leidinggevenden en gecertificeerde barvrijwilligers incl. verenigingsmedewerkers zijn – eventueel gezamenlijk – verantwoordelijk voor een correct toepassen van wettelijke bepalingen en huisregels.
 12. Huisdieren hebben geen toegang.

 

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Stg. Gemeenschapshuis ’t Leuke d.d. 30.03.04.

 

Agenda

De agenda is momenteel leeg

Interesse of vragen?
Neem contact op met ons

of tijdens kantooruren en tijdens avond / weekendactiviteiten: 06 18 07 95 64
FJ Design