Over 't LeukeOver 't LeukeOver 't Leuke

Het adres voor:

  • Verenigingen
  • Vergaderingen / bijeenkomsten
  • Voorlichting / werving / opleiding
  • Cursussen
  • Recepties
  • Koffietafels
  • Bruiloften
  • Feesten en partijen

Over 't Leuke

Het Gemeenschapshuis van Beegden:

 

’t Leuke is een accommodatie van en voor de gemeenschap Beegden.

Het is de werk- en ontmoetingsplek van vele Beegder verenigingen, voor hun wekelijkse bijeenkomsten en grote (jaarlijkse) evenementen. Andere aan Beegden gelieerde instellingen en bedrijven maken regelmatig of incidenteel gebruik van de voorziening. En ook particuliere groepen bij zgn. persoonsgebonden activiteiten als bruiloft, koffietafel, babyborrel en andere vieringen waarderen hun dorpsaccommodatie die 750 mensen kan ontvangen.

 

Eigenaar van het gebouw is per 2007 de Gemeente Maasgouw. Het stenen ‘jeugdhuis’ werd in 1979 gebouwd, de uitbreiding voor peuteropvang vond in 1989 plaats, de grote uitbreiding tot de huidige accommodatie vond plaats in 2000. Afgelopen jaren hebben vervolgens flinke aanpassingen in gebouw, inrichting en apparatuur plaats gevonden. Gefinancierd uit btwteruggave, subsidies van provincie en gemeente, bijdragen van diverse fondsen, met name het Oranje Fonds, en uit eigen reserves. Naast het  volledig vernieuwde  ‘verenigingscafé’ is inmiddels de peuterruimte heringericht tot "Hoeskamer".

 

Beheerder en exploitant van het gemeenschapshuis is de Besloten Vennootschap ’t Leuke, met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap wordt bestuurd door een directie van drie leden. Deze worden benoemd, geschorst en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

De enige aandeelhouder is de Stichting Gemeenschapshuis ’t Leuke. Het algemeen bestuur hiervan, zijnde de vergadering van aandeelhouders, stelt het beleid en de jaarstukken vast.

Het bestuur van de stichting dient zoveel mogelijk een representatieve vertegenwoordiging van het plaatselijk verenigingsleven te vormen. Die verenigingen, stichtingen en instellingen die het meest intensief gebruik maken van het gemeenschapshuis zijn vertegenwoordigd. Momenteel zijn dat er acht.

Agenda

De agenda is momenteel leeg

Interesse of vragen?
Neem contact op met ons

of tijdens kantooruren en tijdens avond / weekendactiviteiten: 06 18 07 95 64
FJ Design